Home > Blogs, Personal > Filipino 101: Teorya ng Wika

Filipino 101: Teorya ng Wika

June 14th, 2007

Michelle: Tulong nman.. Ano ba ang teorya pinanggalingan ng wika?

Mula sa websayt na Sari-sari Etc. ni Paul Morrow, isang taga-Canada na interesado sa kulturang Filipino:

Ang Pinagmulán ng mga Wikà ng Filipinas

 

Sinu-sino ang mga dayuhang nagdalá ng ibá’t ibáng wikà sa Filipinas? Iyán ang katanungan ng isáng panauhin dito sa Sarisari etc.

Maraming lahì ang nagdalá ng kaní-kaniláng salitâ sa Filipinas noóng unang panahón, ngunit ang mga wikang dinatnán nilá sa Filipinas ay taál na Filipino.

Dati'y may teoryang ang tawag ay wave theory. Ayon sa wave theory, ang mga ninunò ng lahing Filipino ay dumayo sa Filipinas nang iláng ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tuláy na lupà na nalantád dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahón ng kalamigang pandaigdíg (Ice Age). Nanggaling daw silá sa Indonesia, Malaysia at ibá pang lugár. Libu-libong taón daw ang pagitan ng bawat panahón ng pandarayuhan. Diumanó’y itó raw ang sanhî kung bakit may mga Ita, Ifugáw at modernong Filipino sa Filipinas. Subalit ngayón ay hindî na tinátanggáp ang teoryang itó.

Ayon sa mga bagong pananaliksík sa larangan ng wikà (comparative linguistics, lexicostatistics), ang mga wikà ng ibá't ibáng grupo sa Filipinas ay masyadong magkakahawig kayâ hindî máaaring may iláng libong taón ang pagitan ng kaní-kaniláng pagdatíng. Makikita rin sa mga bagong ebidensyá sa larangan ng arkeolohiya na tulúy-tulóy at hindî paulit-ulit ang nagíng pandarayuhan sa Filipinas.

May relasyón sa bawat isá ang mga wikà sa Filipinas. Ang pangalan ng pamilya ng mga wikang itó ay Austronesian o Malayo-Polynesian. Ang mga wikang Austronesian ay mga wikà mula sa mga pulô ng Southeast Asia hanggáng sa Easter Island na malapit sa South America.

Malamáng na ang unang mga taong nagsasalitâ ng íisáng wikang Austronesian ay dumatíng sa Filipinas mula sa hilagà (north) limáng libong taón na ang nakalipas. Nagkahiwá-hiwaláy silá at nagsikalat sa buóng kapuluán. Dahil sa habà ng panahón na nagkahiwaláy silá, untí-untíng nagbago ang kanilang pagsasalitâ. Dumatíng ang panahón na ang mga grupong itó ay hindî na nagkaintindihan. Ang ibig sabihin ay nagíng bago na ang mga wikà at pagsasalitâ ng ibá’t ibáng grupo. Ito ang mga wikang kilala natin sa Filipinas ngayón tulad ng Ilokano, Tagalog, Cebuano at marami pang ibá.

Ganitó rin ang nangyari sa ibáng mga bahagi ng Timog-Silangan tulad ng Malaysia at Indonesia. Nang simulán nilá ang pangangalakal sa mga pulô, nadalá rin nilá ang kaniláng mga bagong salitâ sa Filipinas - patí yaóng mga salitáng natutuhan nilá sa ibá pang mas malalayong bansá tulad ng India.

Mula noon hanggáng ngayón, ang mga Filipino, tulad ng lahát ng lahì sa daigdíg, ay nanghíhirám ng mga salitâ mulâ sa maraming dayuhang lahì. Masasabi nating patuloy na nagbabago ang mga wikà sa mundó dahil lahát tayo ay patuloy ang panghíhirám at paggamit ng mga bagong salitâ sa ating pangungusap.

Bagamá’t may mga wikang dayuhan na nagkaroón ng impluwensiyá sa paglagô ng mga wikang Filipino, ang Filipinas ay may sariling mga taál na wikà bago pa man itó nápuntahán ng mga dayuhan.

Mula naman sa sa revyuwer sa Filipino ni Criselle ng San Pedro Poveda College:

Teorya ng Wika - Pinagmulan ng wika

Ding Dong - bagay. Ipinalagay sa teoryang ito na ang lahat ng bagay sa kapaliran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Mga tunog ang nagpapakahulugan sa mga bagay tulad ng kampana, relo, tren, at iba pa.

Bow Wow – kalikasan. Dito ang tunog ng nalikha ng kalikasan, anuman ang pinagmulan ay ginagad ng tao. Halimbawa, ang tunog-kulog, ihip ng hanging, at iba pa.

Pooh Pooh – tao. Ipinalalagay na ang tao ang siyang lumikha ng tunog at siya ring nagbibigay ng kahulugan. Dito ang tunog mula sa mga tao.

Kahariang EhiptoAyon sa haring si Psammatichos, ang wika ay sadyang natutuhan kahit walang nagtuturo o naririnig. Natutunan kahit walang nagtuturo. Unconsciously learning the language.

Charles DarwinIto ay nakasaad sa aklat na Lioberman (1975) na may pamagat na “On the Origin of Language”, sinasaad niya ang pakikipagsapalaran ng tao para mabuhay ang nagtuturo sa kanya upang malikha ng iba’t ibang wika. Wika natutunan tungkol sa mga pakikipagsapalaran.

Genesis 11: 1-9Tore ng Babel. Story of Tower of Babel. Based on the Bible.

Wikang ArameanBelieves that all languages originated from their language, Aramean or Aramaic. Syria. May paniniwalang ang kauna-unahang wikang ginagamit sa daigdig ay ang lenggwahe ng mga Aramean. Sila ang mga sinaunang taong nanirahan sa Syria (Aram) at Mesopotamia. Tinatawag na Aramaic ang kanilang wika.

Maraming salamat kina Paul at Criselle!Author: Filipinayzd    Source: Click HERE    Blogs, Personal

 1. August 26th, 2014 at 17:07 | #1

  Thanks for the information :)

 2. phia
  June 27th, 2014 at 21:07 | #2

  wala po ba ng mga taon kung ano yung pagbabago ng wika??

 3. rj
  July 9th, 2011 at 12:29 | #3

  wala po ba kaung info. sa toeryang sha-la-la?peo thanks na dn sa info kah8 kulang,ty!

 4. June 30th, 2011 at 19:58 | #4

  thanks! :)

 5. noemi
  June 22nd, 2011 at 18:28 | #5

  salamat po sa impormasyon!!

 6. June 21st, 2011 at 19:05 | #6

  Thank you More. :*

 7. taz_mahal
  June 21st, 2011 at 13:28 | #7

  xufha..!!!

 8. jeanmar11
  June 20th, 2011 at 16:55 | #8

  thank you.. :3

 9. June 20th, 2011 at 14:31 | #9

  BASTA YON NA YON

 10. khenn
  June 15th, 2011 at 21:23 | #10

  ualang teorya ng kalituhan ng mga salita !!!

 11. trish
  June 15th, 2011 at 18:42 | #11

  thanksmuch:)

 12. June 13th, 2011 at 10:06 | #12

  kulang nga ang impormasyon.. peo ok naman 2 me,, tnx a lot

 13. limuel
  June 8th, 2011 at 19:50 | #13

  ty d2..

 14. anthony
  June 7th, 2011 at 17:52 | #14

  i think that is more than 5…..

 15. June 7th, 2011 at 16:40 | #15

  nice thnx eto num ko nid ko lng fren 09359239515

 16. yhen yhen
  May 31st, 2011 at 20:03 | #16

  .. slamat p0 s inf0 .. ano po ebsite ni0 .. in case need c0 pa ng ans. tnX ulet ..

 17. Poging Gwapings
  March 6th, 2011 at 18:33 | #17

  thanks for more info
  sir please add more teory
  because the teory is incomplete

 18. January 17th, 2011 at 20:01 | #18

  o0 nga kulang..hehe
  peru ayus na din.!!
  xalamat

 19. nJ
  December 9th, 2010 at 08:36 | #19

  the info is not that complete but then thank you…God bless the both of you..paul and criselle. :)

 20. November 5th, 2010 at 11:47 | #20

  THANK YOU VERY MUCH.?????

 21. August 31st, 2010 at 10:45 | #21

  thanks for the information… atleast ive got an idea..

 22. August 31st, 2010 at 10:44 | #22

  thanks sa info

 23. July 19th, 2010 at 13:51 | #23

  Mga Teoryang Pinagmulan ng Wika Teoryang Yum-yum.ang tao ay tumutugon sa pamamagitan ng pagkumpas sa alinmang sa alinmang bagay na nangangailangan ng aksyon.Ang pagtugon na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng bibig ayon sa pagkaposisyon ng dila sa guwang ng bibig. Teoryang Pooh-pooh.Ang tao ay lumilikha ng likas na tunog.

 24. Patrick Gwapo
  July 14th, 2010 at 08:31 | #24

  nonsense filipino subjects are way to boring..

 25. July 5th, 2010 at 12:44 | #25

  sample aman pho ng teoryang bow wow

 26. maryjane
  July 4th, 2010 at 18:16 | #26

  ..example aman po ng teoryang pooh.2x

  please..

 27. heczele
  July 4th, 2010 at 10:05 | #27

  ok na2 .. saLamat ! :0

 28. poljan
  July 3rd, 2010 at 08:25 | #28

  kulang sa impormasyon
  peo salamat na din…..
  malaking tulong na 2 para sken…
  thanks a lot….

 29. rexellian casaus
  July 1st, 2010 at 20:14 | #29

  salamt

 30. June 30th, 2010 at 17:42 | #30

  ..salamat ^^,

 31. john lerrie
  June 28th, 2010 at 18:58 | #31

  bat kulang ung pinagmulan ng wika?? san ung mga iba??

 32. June 27th, 2010 at 11:12 | #32

  slmt sa impormasyon1111111111111111

 33. June 25th, 2010 at 14:39 | #33

  ????? .. ^ ^

 34. June 25th, 2010 at 10:57 | #34

  thank U more..^^- mwuaahh

 35. Karla
  June 25th, 2010 at 09:39 | #35

  salamat!

 36. eirvin
  June 24th, 2010 at 19:02 | #36

  ate salamat sa impormasyon…

  –blues–

 37. heidi torres
  June 24th, 2010 at 11:19 | #37

  bakit kulang? add more please….. and add some examples

 38. June 24th, 2010 at 09:26 | #38

  .pki dagdagan nman po kolang kasi need lang pls.

Comment pages
1 7 8 9
 1. No trackbacks yet.