Home > Blogs, Personal > Rivizyon ng Ortograpiyang Filipino

Rivizyon ng Ortograpiyang Filipino

Mula sa sa www.wika.pbwiki.com:

BALIKATAN SA REBISYON NG ORTOGRAPIYANG FILIPINO

Ang Balikatan sa Rebisyon ng Ortograpiyang Filipino ay isa sa mga pangunahing proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pamamagitan ng Sangay ng Linggwistika.  Bunga ito ng mga isinagawang talakayan tungkol sa kalakasan at kahinaan ng 2001 Revisyon ng Alfabeto at Patnubay sa Ispeling ng Wikang Filipino at ng 1987 Alpabeto na isinagawa. Noong Nobyembre 11, 2006 hanggang Enero 11, 2007 sa siyam (9) na rehiyon sa bansa. Batay sa mga nakalap na komentaryo/saloobin at mga mungkahi ng mga dumalong superbisor mula sa DepEd, CHED, mga Tagapangulo ng iba’t ibang samahang pangwika gaya ng sumusunod: ang pagpapanatili at pagpapasigla ng mga tuntunin sa 1987 Alpabeto; paggamit ng walong (8) dagdag na letra sa mga pangngalang pantangi, teknikal, pang-agham at sa mga katutubong salita; pagtumbas ng Filipino sa mga salitang hiram, at kung wala hiramin ito nang buo at walang pagbabago; panatilihin ang tuntunin sa pagpapantig sa 2001 Rebisyon; panatihin ang orihinal na anyo ng mga salitang may digrapong ch; palitan ng sy ang mga salitang may digrapong sh kung ito ang katumbas na tunog; bigyan ng representasyon ang makabuluhang tunog  na glottal stop; isaalang-alang ang simulaing sa tunog at baybay na kung ano ang bigkas siyang sulat at kung ano ang sulat ang siya ring basa at; pagsasama ng gitling at diin sa pagreporma ng bagong ortograpiya. Dahil dito’y muling ihaharap sa pangalawang yugto ang draft ng nirebisang alfabeto at mga tuntunin upang muling bigyan ng mga komentaryo sa tulong ng mga konsultant na may malawak na kaalaman at karanasan tungkol sa ortograpiya.  Gaganapin ang unang paghaharap sa Hulyo 10-11, 2007 sa DepEd, RELC, Rawis, Lungsod ng Legaspi.   Layunin ng proyekto na magkaroon ng isang isinapamantayang sistema sa pagbaybay ng mga salita, at makabuo ng mga panibagong patnubay upang mapagaan pa ang mga tuntunin sa ispeling para sa kawilihan ng mga mag-aaral ng wikang Filipino.

naka-bold – maaaring taypografikal eror (uli)

loan neg ca amcomplaints one am loancollegiate loans american studentbad loan credit $5,000loan puick 10,000payday fax 100 loanmoney tx in loan 100 hardnz 100 home loansloan cash 1000010000 bad loan credit

Similar Posts:

Categories: Blogs, Personal Tags:
 1. October 24th, 2009 at 18:49 | #1

  tang in nio

 2. jo sibayan
  November 24th, 2007 at 06:30 | #2

  may thesis po kami abt sa pagbabago ng O.F,, pwede po humingi ng tulong if
  ever…

 3. jo sibayan
  November 24th, 2007 at 06:29 | #3

  may thesis po kami abt sa pagbabago ng O.F,, pwede po humingi ng tulong of ever…

 1. No trackbacks yet.