Archive

Archive for August, 2011

A Slice of Flesh, a Taste of Joy

August 28th, 2011 No comments
[Part 4 of "The Messiahs" series] “...” “I’ll rephrase the question. How was he before you went to work?” “We don’t usually talk before I go to work. Come to think of it, we don’t talk at all....

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: Uncategorized Tags:

Diin

August 25th, 2011 No comments

HALIKA ka. Tuloy. Dito,
itabi mo na muna diyan yang palumpon
ng mga bulaklak na handog sa'yo at
hindi ka naman istatwa ng Mahal
na Birhen na nilalapastangan lamang

ng mga binatilyong 'yan na
walang ibang nalalamang gawin
kundi ang maglaro lamang
ng mga baril-barilang regalo
ng kanilang mga nanay

noong Pasko. Tuloy ka. H'wag kang
mag-alinlangan. Ang talim ng tingin ko
ay hindi para sa'yo kundi upang
itaboy sila papunta
doon..............................sa malayo. Tuloy.

Halika. Tuloy. Huwag nang
pagtakhan ang antigong
pintuan na 'yan pati ang bronseng
pansara. Nabili ko ang mga 'yan
sa unang sahod ko

sa unibersidad. Sobrang tagal
na n'on—'wag mo 'kong pagtawanan.
Tuloy. Upo ka,..............diyan,
d'yan sa kulay-lumot na sofa
na pinili ng una kong kasintahan—o

mapapangasawa?—para sa 'kin, para dito.
Ay, sa ibang araw na natin sila pag-
usapan, ha?....................Oo,—hahaha!
—sige lang—hanggang maramdaman mong
bukas ito para sa'yo. Hindi ka tatanggihan

ng aking bahay, kahit pa suson-
suson na ang mga pinturang ibinalot sa mga
dingding nito na tadtad ng mga pakong
sabitan ng mga damit, pang-ilalim, sinturon,
sumbrero, kuwadro, marami pa. Hindi muna

kita sisilbihan ng maiinom, ha, mamaya na;
kakatapos pa rin lang naman ng meryenda,
at malamig itong hapon. Ba't walang tigil
ang kakatawa mo? Ako ba? O itong bahay?
Ay, ilabas na'ng libro't magbasa, mag-aral.

Kung gusto mo, hubarin mo 'yang sapatos
mong kasing-tingkad ng rosas ng iyong
mga labi, para mas maginhawa sa'yo.
Sa'yo muna ngayon 'yang sofa ko.
..........................................."May anghel,"

sambit mo nang saglit tayong nanahimik.
Nagtinginan na lang tayo. "Oo nga,"
sabi ko, "totoo ang anghel na 'yan," sabay
bitiw ko ng isang ngiti. "Dito ka muna, ha."
Hinabol......mo......pa......ako......ng......tingin.

Tumatanda na ang inumin mo sa pitsel,
nabuo na rin ang manipis na yelo, nag-
krema na ang sitrus at mansanas. Tamang-
tamang pantapos ng 'yong pagbabasa dahil
higit na uhaw pa ang..........darating.

25 Agosto 2011, Lungsod Naga
Categories: Blogs, Personal Tags:

James Messiah

August 24th, 2011 No comments
[Part 3 of "The Messiahs" series] WE SPAT OUR PHLEGM from the open windows of the smoking area. There on the twentieth floor, we watched it spiral downwards until it became a faint dot as far down...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: Uncategorized Tags:

Wherever I May Find Her…

August 16th, 2011 No comments
..but most likely there where the sun casts shadows longer than the island of Nippon. YOU

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: Uncategorized Tags:

A Game of Thrones mania

August 16th, 2011 No comments
Yes I am a decade late into this, just like in everything else. Yet again this is a delightful find. if you haven't watched the full season 1 yet or grabbed the last five books, I certainly recommend these to you. The story is all too familiar, warring kingdoms, betrayals, illicit affair and knights and dragons but it still satisfies like a whole new sexual experience. Do it and let's talk.
Categories: Uncategorized Tags:

Self-Loathing

August 16th, 2011 No comments
It was a couple of days ago just when the mirror accidentally found me and had two minutes of face time with myself. I had to ask, is this really me?

I was kind of reminded of a timid little boy who had little guts to speak up in front of class or strike up a conversation with a classmate. Flashes of a teenager who had to rehearse words only to gobble it up in front of a girl and a trying hard wanna be rocker spilling lyrics of Pearl Jam without knowing any single relatable experience.

Much has changed over the course of those years. Much has remained and yet this much has been all been due to the people in my life. I have changed a lot and the mirror says no fairest one of all lies, it just stares you blankly and frankly.

I am a selfish sonnabitch, if truth be told. I don't care much for other but care too much of what others might think. It may come of as pleasing others or doing them favors only those favors shall reap rewards in the future. A vicious man is what I am. I do not even know if a am a good father or worse a good person.

Looking at the mirror changes nothing. My reflection stays the same. The creases and the scars are still there and the dark spots still lurks in the most unfortunate places.
Categories: Uncategorized Tags:

Gavin & Juris

August 15th, 2011 No comments

.

GAVIN LIM + JURIS FERNANDEZ

[ 1 ] S P A C E Encounters + S U B S P A C E  Coffee | STYLING > John Lozano. MAKE-UP > Jen Cabriana _ [ 2 ] B U L B  S T U D I O S | PRODUCTION DESIGN + STYLING > Rabbithole Creatives _

.

.

.

.

B L I S S F U L L Y _ Y O U R S

.

_ A million thanks goes out to Wilmer Lopez & Thor Balanon of SPACE ENCOUNTERS
Geof Gonzales, Aram Loe & Daryl Recina of RABBITHOLE CREATIVES _

.

Categories: Blogs, Personal, Pictures Tags:

Where the Mound Is

August 12th, 2011 No comments
[Part 2 of "The Messiahs" series] At three in the morning, I was still awake. For a whole day, I dug a deep pit in our backyard. I was tired. Outside, the garden light flickered throughout the...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: Uncategorized Tags:

A new province emerging from Camarines Sur?

August 9th, 2011 No comments
There is much discussion on the possibility of a new province emerging from Camarines Sur. At the moment, it has taken on the form of a proposed legislation in the House of Representatives and in the Senate.

Eventually, it will be subjected to a ratification by the constituents of the affected province. As such ratification draws closer, the people are once again challenged to understand and analyze the issues involved.

We can only hope and pray that the people will vote guided by a critical and intelligent understanding of the issues at hand. Otherwise, it will again be a battle between vested interests unabashedly appropriating and aligning the talking points to their own personal, political agenda.
Categories: Blogs, Personal Tags:

Happiness is Forever

August 8th, 2011 No comments
[Part 1 of "The Messiahs" series] Lovely people gather aplenty in places where the sun rarely shines. These creatures are easy to identify in a city of strangers in broad daylight. Behind their dark...

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: Uncategorized Tags:

Let Me

August 6th, 2011 No comments
I said to myself when we're old We'll go dancing in the dark Walking through the park and reminiscing... Let me love you. Please.

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: General Tags:

Oo

August 3rd, 2011 No comments
A rainy day without you is like living in a desert with all the sand that I can hold in my hand but not a grain that I need.

More to read at the Blog. Read comments, or publish your own. Comment on the post, or comment on other readers' comments. Please follow the Title Link.


Categories: General Tags:

Daryl & Pinky

August 2nd, 2011 No comments

.

DARYL MAGDANGAL & PINKY AGUSTIN | Condor’s Nest Ranch | P a l a , C a l i f o r n i a

.

He walked up to me and he asked me if I wanted to dance
He looked at me nice and so I said “I might take a chance”

.

We’re cosmic dust but you’re everything to me

Mmm, mmm
A bubble for a minute

Mmm, mmm
You smile, the bubble has a rainbow in it

T h e n  h e  a s k e d  m e  t o  b e  h i s  b r i d e

Always be right by his side
I felt so happy I almost cried

R e – a r r a n g e  s t a r s


Using sunlight from our smiles
Breathe into glass
Run to my side

Say, its only a paper moon
Sailing over a cardboard sea
But it wouldn’t be make-believe
If you believed in me

Yes, it’s only a canvas sky
Hanging over a muslin tree
But it wouldn’t be make-believe
If you believed in me

Without your love
It’s a honky-tonk parade
Without your love

I t ‘s  a  m e l o d y  p l a y e d  o n  a  p e n n y  a r c a d e

If there were an elixir
I’d find the mixture
And I’d make myself a pitcher
And I with you
So very deeply

As the great winds of the planet spiral in
Spinning away, like the night sky at Arles
In the million insect storm, the constellations form

When we danced he held me tight
When he walked me home at night

Oh, the stars were shining bright

Video > RAINBOWFISH STUDIOS | Event Styling > FLOWERS & BLOOMS | The SMILEBOOTH

Categories: Blogs, Personal, Pictures Tags: